De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 8 oktober 2023, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Albert Roodenburg.
Organist: Wilco Veldkamp.
Koster: Wim Brouwer.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 111: 1, 2 en 6 “Van ganser harte loof ik Hem” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 825: 1, 4 en 5 “De wereld is van Hem vervuld” (NLB) - lied van de maand oktober

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 5: 1 - 7 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 1008: 1 en 3 “Rechter in het licht verheven” (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 21: 33 - 43 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 1005: 1, 3 en 5 en het refrein “Zoekend naar licht, hier in het duister” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Zingen: Lied 975: 1, 2, 3 en 4 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB)

(Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af.)

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de viering in een kring luisteren we naar meditatief orgelspel

Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 755: 1 en 2 “Toch overwint eens de genade” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. A. de Vries.
-- Fam. W. van de Horst.

Voedselbank.
In de maand oktober ontvangt de Voedselbank graag potjes jam.
Doet u ook weer mee om de mand in de hal van de kerk te vullen?
Namens de cliënten van de Voedselbank, hartelijk dank.

Informatie vanuit de Kerkenraad.
Zondag 8 oktober na de dienst willen we u graag kort bijpraten over de toekomst van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en andere informatie vanuit de kerkenraad met u delen.
Gezien het tijdstip sluiten we deze bijeenkomst af met een broodje.

Vrijwilligers gevraagd.
Door het afscheid en vertrek van de huidige vrijwilligers zoekt de kerkenraad belangstellenden voor de functie van notulist en iemand die het preekrooster wil maken.
Voor de notulist(e) betekent dit één vergadering in de maand.
Het rooster voor de predikanten is al gereed voor 2024, dit wordt een jaar vooruit gemaakt.
Meer informatie kunt u krijgen bij de scriba.

Avond Les Amis de Gambie.
Op 27 oktober organiseren we wederom een gezellige avond voor ons jaarproject voor Les Amis de Gambie. We beginnen met een heerlijke erwtensoep maaltijd en aansluitend is er een bingo met echt prachtige prijzen. We beginnen om 18.00 uur en voor diegenen die niet van erwtensoep met roggebrood houden is er natuurlijk een alternatief.

De bingo begint om 19.00 uur en we hebben mooie prijzen en o.a. een hotelovernachting en een 3 gangen diner als grotere prijs.
U kunt zich opgeven via het formulier in de hal van de kerk.
Tot ziens op vrijdagavond 27 oktober.

Bevestiging ambtsdragers diaconie.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat Alice Logtenberg en Gert Buitenhuis
een taak op zich willen nemen bij de diaconie. In een nog te bepalen eredienst zullen zij in het ambt worden bevestigd.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ Gespreksgroep Rouw en Verdriet (18 sept t/m 20 nov).
+++ Uitnodiging Presentatieconcert (14 oktober).
+++ Joodse lezing (15 oktober).
+++ Theatervoorstelling 'In Gods Naam' met Bastiaan Ragas (17 oktober).
+++ Muzikale avond Wilhelminakerk (20 oktober).
+++ Uitnodiging Maatschappelijke Beursvloer (6 november).