De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Inspiratie

Hallo lieve Papa die in de Hemel leeft
Bedankt dat U mij elke dag brood geeft
Bedankt dat U mijn zonden heeft vergeven
Doordat ik net als U mensen vergeef kan ik verder met mijn leven
Uw geschiedenis geeft U door vanuit de Hemel naar de aarde
U bent van grote waarde
Op een dag zullen we elkaar ontmoeten
Dan sta ik voor Uw voeten
Uw naam is enorm belangrijk voor mij
Dag in dag uit staat U aan mijn zij
Ik bewandel geen gevaarlijke paden
Laten we niet boos zijn of iemand verraden
Laten we Uw geschiedenis doorgeven aan elkaar
Want U geeft mega veel kracht
In de ochtend, middag, avond en nacht
Want U geeft ons heerlijkheid op maat
Iedereen past in uw mooie straat
Want u heeft de mooie Hemel en mooie aarde gemaakt.
Elk jaargetijde word ik stil van Uw wonderlijke schepping
Wat mij diep raakt.

Doei Papa dit is wat ik even wou zeggen
Zo is het en niet anders
Amen

Communiceren is riskant, niet communiceren is nog riskanter.

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen.
nu en altijd.


(naar:’de zegen van St. Patrick”)

Voorspoed op al je wegen,
de wind in je rug.

De warmte van de zon op je
gezicht en milde regen.


Moge God je bewaren in de palmen van zijn handen,
totdat we elkaar weer tegenkomen.


(naar een Ierse zegenbede)

Blijf bij mij Heer, allen zijn weggegaan
Ik heb gezegd dat ik niet bang zal wezen
maar ach, U kent mij en U kent mijn vrezen
U ziet mijn onrust, mijn verborgen traan


Blijf bij mij Heer, als de vreemde duisternis
op klare dag zich om mij heen zal leggen
als ik niet denken kan en niets kan zeggen
wanneer er geen bewustzijn in mij is


Blijf heel dicht bij Heer, wanneer ze mij
met al hun blinkende en scherpe dingen
en al hun wetenschap zullen omringen
Bestuur Gij zelf hun handen, sta hen bij


Help mij trouwe Vader, o maak het goed
Blijf ook bij mij als ik weer mag ontwaken
Blijf bij mij Heer, wil mij nu rustig maken
Blijf bij Heer, geef mij een beetje moed

Zonder dwarsliggers zou de trein ontsporen.
(Angsa)

Rijkdom,
bezit,
vermogen,
kunnen tranen
van ogen
niet drogen
 
Rijkdom
is het bezit
van het vermogen
om met liefde
tranen
van ogen
te kunnen drogen
 
Cobie Verheij-de Peuter

Waarom spreekt God, als Hij het over de nieuwe aarde heeft, over een stád? Waaróm komt het Paradijs niet weer terug, die heerlijke hof, die tuin vol vogelenzang en plantengroen? Omdat God niet wil dat wij later elkaar als mensen ontvluchten om uit te rusten bij de bloemen en de kevertjes. Omdat God wil dat wij later vakantie vieren met elkaar. God geeft straks de mensen weer aan elkaar terug. Wij zijn niet geschapen naar het beeld van kwal of duif, maar naar Gods Beeld, d.w.z. aangelegd op de gemeenschap.

(Okke Jager, uit: Het verlangen de wind te volgen, een woord voor elke dag)

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
En moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is

Amen
(uit de Micha-campagne)

Men moet het onmogelijke proberen om dat wat mogelijk is te bereiken

(auteur onbekend)

Tot U,  o God, wenden wij ons voor vrede…
Maar verleen ons ook de gezegende zekerheid
dat niets ons die vrede zal ontnemen,
noch wijzelf,
noch onze dwaze aardse verlangens.

(Soren Kierkegaard 1813-1855)

Een mens heeft 2 jaar nodig om te leren praten en 50 jaar om te leren zwijgen

(Ernest Hemingway)