De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 13 augustus 2023, om 09.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Evert-Jan van Katwijk.
Organist: Marc Woning.
Koster: Ruud Kelderman.


"Zelfs na vele jaren (professioneel) evangelie-lezen kun je nog verrast worden door een zinsnede waarachter een hele wereld schuilgaat. Wat is eigenlijk “het teken van Jona”?

Dat vraagt om heen en weer bladeren tussen het Bijbelboek Jona en de evangelisten en zet aan tot (over)denken. Denken jullie op deze zondagmorgen met me mee?"


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): psalm 32: vers 1 en 3 "Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven" (NLB)

Stil gebed

GROET

v:  Genade, barmhartigheid en vrede voor ons allen van God, de Vader en van Christus Jezus, onze Heer
a:  Amen

BEMOEDIGING

v:   Onze hulp is in de naam van de Heer
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft.
v:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid
a:  en die niet loslaat het werk van zijn handen.

GEBED VAN TOENADERING

v:  O God, keer u om naar ons toe
a:  en doe ons weer leven met hart en ziel.
v:  Laat ons, o Heer, uw liefde zien
a:  en geef ons uw heil.
v:  O Heer, hoor ons gebed
a:  en laat ons geroep tot u komen. Amen

Zingen lied: 55: "Door de wereld gaat een woord" (Hofstadbundel) - lied van de maand augustus (wij gaan zitten)

Kyriegebed en aansluitend zingen: Kyrie en Gloriahymne: lied 299e (NLB)

Gebed van de zondag, c.q. gebed om de Heilige Geest

DE HEILIGE SCHRIFT

Eerste lezing: Jona 2, vers 1 t/m 3, vers 3 (NBV21) 

Zingen: Psalm 130: vers 1 "Uit diepten van ellende" (NLB)

Tweede lezing: Jona 4, vers 5 t/m 11 (NBV21) 

Zingen: Psalm 32: vers 4 "Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven" (NLB)

Evangelielezing: Matteüs 16, vers 1 t/m 12 door Marri Brouwer (NBV21)

Zingen: lied 992 "Wat vraagt de Heer nog meer van ons" (NLB)

Uitleg en verkondiging

Antwoordlied: lied 973 "Om voor elkaar te zijn uw oog en oor" (NLB)

DIENST van de GAVEN en GEBEDEN

Afkondiging van de collecten

Gebed over de gaven - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

ZENDING en ZEGENING

Slotlied (staande): lied 422 "Laat de woorden die wij hoorden"(NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. W. Jans.
-- Fam. B. Kruit.

Voedselbank.
Voor de maand augustus vraagt de voedselbank om crackers en knäckebröd.
We hopen dat de manden, zoals altijd, weer goed gevuld worden.
Ook dit is diaconaal gemeente zijn, om zo om te zien naar de minder draagkrachtigen in onze stad.
Namens de cliënten van de voedselbank: hartelijk dank.

Kom in mijn tuin 2023.
De maanden juni, juli en augustus organiseren we graag weer “Kom in mijn tuin”. De eerste zondag van de maand drinken we koffie in (de tuin van) De Hofstad, de andere zondagen hopen we welkom te zijn in de tuin van iemand die het leuk vindt om gasten te ontvangen.
Er is nog ruimte om uw eigen tuin aan te bieden. Stuur hiervoor een appje of mailtje naar Inge Wouters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0623065007).
Op het bord in de hal van de kerk en/of in de agenda van De Hofstad kunt u lezen waar u de betreffende zondag welkom bent en ook welke zondagen nog niet ingevuld zijn.
Namens de organisatie een hartelijke groet, Inge Wouters.

Poetsen en ontmoeten.
Ook een winkel moet worden schoongehouden. We merken dat dat best lastig is omdat er altijd ook veel andere dingen te doen zijn. We zouden het fijn vinden om 1 x per maand een soort poetsochtend te gaan organiseren van 9 tot uiterlijk 12 uur.
Op woensdagochtend bleken er belangstellenden niet te kunnen daarom zijn we naar de donderdagochtend gegaan. Donderdag ochtend 3 augustus gaan we van start. Zijn er nog meer mensen die willen helpen? (ook als je maar 1 x mee kunt helpen van harte welkom).
Of misschien heb je wel een buurvrouw of buurman die mee wil helpen. We zorgen natuurlijk voor een koffiemoment met iets lekkers.
Als je mee wilt poetsen is het fijn als je dat even aan geeft bij Janneke Blaauw (06-50678351).
We zullen dan steeds op de eerste donderdag van de maand bezig zijn.
Vele handen maken licht werk :)

Helpers gevraagd.
De vakantieweek in Hotel IJsselvliedt te Wezep waar wij als groep van De Hofstad een week mogen verzorgen voor ouderen in de week van 26 augustus – 2 september komt al snel dichterbij.
Voor deze week zijn wij nog op zoek naar een VERZORGENDE en voor de activiteiten die wij deze week gaan organiseren zijn er ook ROLSTOELDUWERS nodig.
Heeft u interesse of weet u iemand die ons hierbij kan helpen, dan kunt u zich aanmelden bij
Elly Kelderman (zorg) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel 055-355 57 73
Albert Ruiter (recreatie) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 055-542 22 21