De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
 
Liturgie voor de dienst op vrijdag 7 april 2023, Goede Vrijdag, om 19.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. Albert Roodenburg
Harpist: Regina Ederveen
Koster: Ruud Kelderman


We komen in stilte de kerk binnen

Stilte

Aanvangslied (staande): Psalm 130: 1 en 3 “Uit diepten van ellende” (NLB)

We gaan allen zitten

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 26: 36 - 56 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 575: 1, 4 en 6 “Jezus, leven van ons leven” (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 26: 57 - 75 (uit de NBV21)

Regina Ederveen speelt het lied “Hij kwam bij ons heel gewoon”

Schriftlezing: Mattheüs 27: 1 - 26 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 558: 1, 6, 7 en 8 “Jezus, om uw lijden groot” (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 27: 27 - 32 (uit de NBV21)

Regina Ederveen speelt het lied “Via Dolorosa”

Schriftlezing: Mattheüs 27: 33 - 44 (uit de NBV21)

Regina Ederveen speelt het lied “Is dat, is dat mijn Koning?”

Schriftlezing: Mattheüs 27: 45 - 50 (uit de NBV21)

De Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Regina Ederveen speelt het lied “Verdriet”

We bidden staande het ‘Onze Vader’

We verlaten de kerk in stilte