De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. A.R. Roodenburg.
Organist: Marc Woning.


Voorbereiding

Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 122: 1 en 2 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij”

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 544: 1 en 3 “Christus naar wie wij heten” (NLB) (Lied van de maand maart)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 9: 1 - 7 (uit de NBV21) (door Lilian van den Oetelaar)

Overweging

Zingen: Gezang 168: 1 “O Jezus Christus, licht ze bij” (Liedboek voor de Kerken)

Schriftlezing: Johannes 9: 8 - 12 (uit de NBV21) (door ds. Albert Roodenburg)

Overweging

Zingen: Gezang 168: 3 “Breng, die aan uw gebod ontkwam” (Liedboek voor de Kerken)

Schriftlezing: Johannes 9: 13 - 17 (uit de NBV21) (door Lilian van den Oetelaar)

Overweging

Zingen: Gezang 168: 4 “Open de doven het gehoor” (Liedboek voor de Kerken)

Schriftlezing: Johannes 9: 18 - 23 (uit de NBV21) (door ds. Albert Roodenburg)

Overweging

Zingen: Lied 168: 5 “Verlicht het oog dat U niet ziet” (Liedboek voor de Kerken)

Schriftlezing: Johannes 9: 24 - 34 (uit de NBV21) (door Lilian van den Oetelaar)

Overweging

Zingen: Lied 168: 6 “Dan zullen zij, niet meer vervreemd” (Liedboek voor de Kerken)

Schriftlezing: Johannes 9: 35 - 41 (uit de NBV21) (door ds. Albert Roodenburg)

Overweging

Stilte

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 487: 1 en 2 “De Heer heeft mij gezien en onverwacht” (Liedboek voor de Kerken)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 556: 1, 2, 3 en 5 “Alles wat over ons geschreven is” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. Z. Willes.
-- Mevr. C. Plug.

Voedselbank.
De voedselbank wil in de maand maart graag pakken houdbare melk ontvangen.
Doet u weer mee? De manden in de hal staan weer klaar.
Alvast hartelijk dank.

Uitnodiging Paaswake en concert.

Met elkaar op weg naar Pasen.
De Protestantse Kerk Nederland organiseert dit jaar, in aanloop naar Pasen, weer Paaswakes en kleinschalige concerten door heel Nederland.
Uit liefde voor jou.
Het thema van The Passion 40daagse is, net als The Passion zelf: ‘Uit liefde voor jou’. Deze woorden laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf Zijn tijd, Zijn aandacht en zelfs Zijn leven uit liefde voor mensen. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.
Meedoen.
De Dorpskerk in Beekbergen doet dit jaar (voor de 2e keer) mee. Toen zij contact opnam met het voorstel om dit in gezamenlijkheid te organiseren met de Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen en De Hofstad, hebben we niet lang geaarzeld en onze medewerking toegezegd. De activiteiten vinden dit jaar in en rond de Dorpskerk in Beekbergen plaats.
Concert
Op donderdag 30 maart 2023 verzorgt zanger Rob Favier een concert in de Dorpskerk van Beekbergen met als thema: ‘Uit liefde voor jou’. Op de website www.zingenindekerk.nl is te vinden hoe kaarten besteld kunnen worden. Voor volwassenen kost een kaart € 10,-; voor kinderen/jongeren € 3,50. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.30 uur open. Het organisatieteam vraagt je om tijdig de kaarten te bestellen.
Vind je het bezwaarlijk of ben je niet in de gelegenheid om digitaal kaarten te bestellen en af te rekenen? Wij kunnen dit ook voor je regelen. Bel nr. 06 51322313 (Jan Hekman) en je kaart of kaarten worden besteld.

Steen leggen bij het kruis.
De 40-dagentijd is op 22 februari ingegaan. Het thema is: “Uit Liefde voor jou”.
We herdenken én beleven opnieuw met elkaar het grote offer dat Jezus bracht voor ons.
Dat ons leven toch niet volmaakt is, weten we ook. Er zijn altijd zaken die zwaar kunnen wegen zoals ziekte, eenzaamheid/gemis en verdriet. En wat zouden we die graag aan de voeten van de Here Jezus leggen. En het daar ook laten, want vaak nemen het ook weer mee terug naar huis.
Om dit tastbaar te maken mag ieder die dat wil een zelfgekozen steen onder het kruis leggen. Ieder voor zich, of met iemand samen. Dit kan in de Stille Week voorafgaande aan Pasen.
Het kruis hangt in zaal 2.
De kerk is open op zaterdag 1 april van 11 tot 14 uur (open kerk met koffie en soep) en ook na de kerkdienst op 2 april is er gelegenheid om uw steen(tje) neer te leggen. Deze steen staat symbool voor wat zwaar weegt in het leven.
Van harte uitgenodigd.

Oproep.
Heeft u thuis een voorwerp, schilderij, gedicht, lied dat te maken heeft met Pasen en een speciale betekenis voor u heeft en bent u bereid deze tijdens de dienst op eerste Paasdag te laten zien, wilt u dan contact met mij opnemen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0651321845? Als er niet opgenomen wordt, spreekt u dan in via de voicemail.
We zijn van plan al deze voorwerpen tentoon te stellen in de kerkzaal. Als u uw naam erop of eronder vermeldt, dan krijgt u uw voorwerp weer terug. Om een en ander een mooie plek te geven en tot z'n recht te laten komen, wil ik graag van te voren weten wat er ingeleverd wordt en kunnen we een afspraak plannen en de details bespreken. Óók als u bereid bent om tijdens de dienst hier wat over te vertellen, horen we dat graag.

Hetty Wolters

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad stopt: de laatste keer op zaterdag 1 april.

Gedurende de wintermaanden heeft De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand een aantal uren haar deuren opengezet.
Mensen konden binnenlopen voor een ontmoeting, kopje koffie, een gesprek of het branden van een kaarsje en men kon ook aanschuiven voor een lekkere kop soep.
De teruggelopen belangstelling heeft ons echter doen besluiten om met open kerk én buurtsoep te stoppen.
Op zaterdag 1 april is iedereen nog één keer van harte welkom bij de open kerk tussen 11.00-14.00 uur en ook dan zal de buurtsoep niet ontbreken.

Ontmoetingen rond het jaarthema ‘Aan tafel!’.

De eerste maanden van dit jaar organiseren we vier gespreksbijeenkomsten bij het jaarthema 2022/2023. De eerste twee bijeenkomsten zijn inmiddels geweest.
Het centrale thema is 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding’.
-- 19 maart is het onderwerp: Aan tafel zijn we getuige van nieuwe hoop voor de wereld.
-- 31 maart: Aan tafel delen we ruimhartig.
Omdat we samen eten is het voor ons van belang om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Opgave kan telefonisch of via de mail bij Ineke Krans tot 14 maart voor de derde ontmoeting op zondag 19 maart na de ochtendviering.
De laatste ontmoeting is in samenwerking met ZWO voorbereid en staat gepland op vrijdag 31 maart van 18 uur – 19.30 uur. Dat zal een water- en broodmaaltijd zijn.

Nogmaals van harte welkom.
De voorbereidingsgroep, Ineke Krans, Margreet Heij, Ds Albert Roodenburg en Inge Wouters
Aanmelden bij Ineke Krans, Tel nr 055 5424350, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging filmmiddag '20 jaar De Hofstad'.
Gaat u mee 20 jaar terug in de tijd naar de jaren 2001 - 2003?
I.v.m. het 20 jarig bestaan van onze prachtige Hofstad willen wij u allemaal van harte uitnodigen voor een gezellige filmmiddag op woensdag 19 april a.s. om 14.00 uur in De Hofstad.
Wat kunt u verwachten?
We kijken 20 jaar terug hoe het een en ander tot stand is gekomen en hoe we dat gevierd hebben.

Voor de pauze kunt u kijken naar:
- 'De BOUW van De Hofstad in 45 minuten'.
Van een kaal stuk grond waar de Pauluskerk heeft gestaan naar een prachtige moderne kerk!
met onder andere:
- fundering
- opbouw
- ramen plaatsen
- koepel schilderen & plaatsen
- open dagen
- rozetraam schilderen en plaatsen.

Na de pauze komen de volgende films voorbij:
- 'De OVERGANG van de Zuiderkerk naar De Hofstad' op Palmzondag 13 april 2003.
De laatste kerkdienst in de Zuiderkerk, lopend naar de eerste kerkdienst in De Hofstad.
- 'FESTIVITEITEN rond de opening van De Hofstad'.
Met onder andere:
- 40 km slinger maken
- een kindermiddag
- de nieuwe kerk inpakken
- de officiële opening
- gezamenlijk chinees eten
- een kooravond
- de drukbezochte rommelmarkt.

Iedereen is op deze filmmiddag welkom, het is gratis en u hoeft zich niet op te geven.
Namens de commissie Ben v/d Velden.

Uitnodiging feestavond voor gemeenteleden en vrijwilligers van kerk en kringloopwinkel De Hofstad.

Weet u het nog van vorig jaar? Samen pizza eten en de bingo, vermakelijk gebracht door de dames Ali en Maaike. Ook deelden ze medailles uit aan een aantal vrijwilligers.
Ook dit jaar is er weer een vrijwilligersavond. En wel op 21 april. We kondigen dit op tijd aan zodat u zich kunt aanmelden en het in uw agenda kunt zetten. We hopen u te ontmoeten! We hopen op net zo'n leuke avond als vorig jaar. Wij doen ons best :-)
Komt u ook feest vieren?
Omdat De Hofstad 20 jaar bestaat en we blij zijn met onze gemeenteleden en vrijwilligers van de kerk en de kringloopwinkel De Hofstad!
U en uw partner zijn van harte welkom op 21 april 2023 in De Hofstad, Hofveld 52.
U kunt binnenkomen tussen 17.00 en 17.30 uur en wordt verrast met eten, drinken en vertier tot ongeveer 21.00 uur.
Deze avond willen we, hoe kan het ook anders, ook ten goede laten komen aan ons goede doel voor 2023, "Les Amis de Gambie". Hiervoor zijn lootjes te koop (1 euro per stuk, 6 voor 5 euro).
We hopen dat u allemaal komt! U kunt zich opgeven tot en met 13 april op drie manieren:
- via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
- op intekenlijsten in de hal van de kerk en de kantine van de kringloopwinkel
- bellen met Ad en Margreet Heij: 055-5334390
Graag doorgeven met hoeveel personen u komt en of u ook dieetwensen heeft.
Tot 21 april!!
De voorbereidingsgroep: Ad en Margreet, Gert en Ineke, Jos en Lilian, Gerda, Ada, Albert en Janneke.