De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 1 oktober 2023, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Mw. Marjon Bosch.
Organist: Bert Riphagen.
Koster: Gert Buitenhuis.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Stilte

DIENST VAN VOORBEREIDING

Aanvangslied (staande): Lied 24: 1 en 5 “De aarde en haar volheid zijn” (NLB)

Bemoediging en groet

V.   De vrede van God,
      het licht van Christus
      en de Geest die alles samenbindt, is met u
G.   En ook met u.
V.    In de naam van God
G.   die geloof, hoop en liefde is,
V.   proberen wij hier
G.   Amen

Kyrie gebed

Zingen Lied 825: 1, 4 en 5 “De wereld is van Hem vervuld” (NLB) - lied van de maand oktober

Inleiding

Zingen: Lied 113: 1 “Prijs, halleluja, prijs de Heer” (NLB)

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed

1e lezing: Leviticus 23: 33-44 (uit de NBV21) door Elly Kelderman

Zingen: Lied 806: 1, 2 en 3 “Zomaar te gaan” (NLB)

2e lezing: Filippenzen 4: 4-7 (uit de NBV21) door Elly Kelderman

Zingen: Lied 450: 1, 2 en 3 “Verblijd u in de Heer” (NLB)

Overweging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 704 “Dank, dank nu allen God” (NLB)

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dank en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. R. IJzerman.
-- Mevr. H. Mensing.

Voedselbank.
In de maand oktober ontvangt de Voedselbank graag potjes jam.
Doet u ook weer mee om de mand in de hal van de kerk te vullen?
Namens de cliënten van de Voedselbank, hartelijk dank.

Informatie vanuit de Kerkenraad.

Zondag 8 oktober na de dienst willen we u graag kort bijpraten over de toekomst van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en andere informatie vanuit de kerkenraad met u delen.
Gezien het tijdstip sluiten we deze bijeenkomst af met een broodje.

Bevestiging ambtsdragers diaconie.
De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat Alice Logtenberg en Gert Buitenhuis
een taak op zich willen nemen bij de diaconie. In een nog te bepalen eredienst zullen zij in het ambt worden bevestigd.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ Gespreksgroep Rouw en Verdriet (18 sept t/m 20 nov).
+++ Uitnodiging voor de lezing van de CKA (4 oktober).
+++ Uitnodiging Presentatieconcert (14 oktober).
+++ Joodse lezing (15 oktober).
+++ Theatervoorstelling 'In Gods Naam' met Bastiaan Ragas (17 oktober).
+++ Muzikale avond Wilhelminakerk.(20 oktober).