De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst zondag 4 juni 2023 om 19.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Albert Roodenburg.
Organist: Bert Riphagen
Koor: Praisekoor “Menorah” uit Harderwijk o.l.v. Johan de Jong.
Dwarsfluitiste: Mathilde van den Beukel.
Koster: Ruud Kelderman.

Thema: “Met vertrouwen de toekomst tegemoet”


VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied 633: 1, 2 en 5 (JdH)

1. Komt, laat ons zingen al te zaam:
God is goed!
Hemel en aarde, prijst Zijn Naam!
God is goed!
Laat ieder naad'ren tot Zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieën, rein en schoon:
God is goed!

Refr:
God is goed! God is goed!
In melodieën, rein en schoon:
God is goed!.

2. O, zegt het voort tot 't verste strand:
God is goed!
Voor elk is plaats in 't vaderland,
God is goed!
Van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duist're nacht bracht Hij;
als Zijn verlosten juichen wij:
God is goed!

Refr:
God is goed! God is goed!
In melodieën, rein en schoon:
God is goed!

5. O, dat nu ieder hart getuig':
God is goed!
Dat ied're knie voor Hem zich buig'!
God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid,
't leven tot in der eeuwigheid;
laat ons 't vermelden wijd en zijd:
God is goed!

Refr:
God is goed! God is goed!
In melodieën, rein en schoon:
God is goed!

Koor: JEZUS OVERWINNAAR

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst


Samenzang: Psalm 98: 1 en 3 (NLB)

1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
Lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Bemoediging en groet

Koor: IK ZAL BIJ JOU ZIJN

Gebed

Koor: GLORIE HEEFT EEN NAAM

Samenzang: Lied 103C: 1, 2 en 3 (NLB)

1. Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe..

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Schriftlezing: Openbaring 1: 1 – 20 (BiGT)


Samenzang: Lied 498: 1 en 2 (Liedbundel v Gemeentezang)

1. Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond
Hij, Die de mensen diende
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk

2. Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt

Koor: EEN TOEKMST VOL VAN HOOP

Samenzang: Lied 411: 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)

Refrein 1:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

1. Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn Troon gaan staan,
Hef ik daar mijn loflied aan:
Refrein 1

2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Refrein 2:
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Koor: GOEDHEID VAN GOD

Gebeden

Koor: GOD, DE ALMACHTIGE

Collecte bij de uitgang bestemd voor Diaconie, Kerk en Zangdienst

Improvisatie: aansluitend samenzang: “Liefde is de bron”


Koor: YOU ARE MY LIGHT

Samenzang: Lied 423: 1, 2 en 3


1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)


Toegift koor: LET YOUR LIGHT SHINE

De volgende zangdienst is een "Sign Inn"en zal gehouden worden op zondag 3 september 2023.
- Koor: The Young Church Singers Apeldoorn, o.l.v. André Bijleveld.