De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 1 januari 2023, Nieuwjaarsdag, om 10.30 uur(!) in De Hofstad.

Voorganger: ds. Albert Roodenburg.
Organist: Bert Riphagen.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 8: 1, 3, 4 en 6 “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven”

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 119: 1 en 3 “Welzalig wie de rechte wegen gaan” (Lied van de maand januari)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 3: 13 - 15 (uit de NBV21) door Marjanne Freriks

We luisteren naar het lied “Ik zal er zijn” van Sela
(via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg)

Schriftlezing: Lucas 2: 21 (uit de NBV21)

Verkondiging

Kort meditatief orgelspel

Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 418: 1, 2, 3 en 4 “God, schenk ons de kracht” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel


De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. L. Kroodsma,
-- Fam. A. Burgwal.

Voedselbank.
Wat is het iedere maand toch fijn om te zien hoeveel er in de mand van de voedselbank wordt gelegd.
In de maand januari willen we graag tandenborstels en tandpasta ontvangen.
De verzorging van het gebit is van groot belang. Daarom graag deze artikelen.
Namens de clienten van de voedselbank; hartelijk dank.

Vredeswandeling.
In Apeldoorn houden wij sinds 2015 een vredeswandeling. In de wandeling met fakkels worden borden meegedragen met de namen van landen in oorlog of conflict en woorden van vrede in alle talen. Ook het Nieuwe Jaar 2023 willen wij beginnen met een Vredeswandeling.

De Start is op 1 januari 2023 om 17.00 uur op het OLV kerkplein aan de Hoofdstraat 18. Vandaar beweegt de stoet zich naar het Marktplein, bij monument Kamp Rees. Vervolg wandeling via Deventerstraat, Kerklaan en Paslaan (Synagoge,) Gen van Swietenlaan en Gen van Heutzlaan naar vandaar via Griftstraat, Wiepkingstraat, Koningshaven, Kayersbeekhof en Molendwarsstraat (Eyup Sultan Moskee) naar Stationsplein, plaquette voor gevallenen, (De Kus) naar het eindpunt: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18. Wij sluiten af met verschillende sprekers, vredesritueel en vredesfeest.
Initiatiefnemer is San'Egidio / Ronald Dashorst.

Apeldoorn geeft warmte.
De 2 x 190 euro energiecompensatie is voor iedereen beschikbaar, maar niet iedereen heeft die nodig. ‘Apeldoorn geeft warmte’ maakt het mogelijk (een deel van) dit bedrag te schenken aan andere inwoners van de gemeente Apeldoorn.

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz zorgen er samen voor dat 100 procent van de giften terecht komt bij mensen die het goed kunnen gebruiken. Het geld wordt besteed aan praktische hulp en energiebesparende maatregelen. Dat helpt om blijvend kosten te besparen en zo de energierekening omlaag te brengen.

Deze actie is een samenwerking van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (het noodfonds van de gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz.
Dus: heeft u die 190 euro niet nodig? Doneer!

Een gift geven kan via CNAP (ANBI) NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. Apeldoorn geeft warmte.

Voor het doen van een aanvraag kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact opnemen met één van de diakenen. Zij helpen u dan verder.
Meer informatie: www.apeldoorngeeftwarmte.nl info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 januari 2023, 4 februari 2023, 4 maart 2023 en 1 april 2023. Op deze zaterdagen zal er in ieder geval behalve koffie ook soep aangeboden worden. In april kijken we even of we daar mee door gaan. Open kerk zaterdagen blijven in ieder geval bestaan.

We zoeken nog mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Opgeven kan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Marjanne Freriks, 06-19701075.

Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?

Actie Kerkbalans 2023.
Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.

Beste gemeenteleden,
Vanaf 14 januari tot en 28 januari 2023 vindt de Actie Kerkbalans 2023 plaats.
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief of een e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen, zoals het verlenen van pastorale zorg, het verzorgen én uitzenden van kerkdiensten via kerk tv en kerkradio, maaltijden verzorgen voor het eetproject, enz.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters van De Hofstad,
Jan Beeuwkes

Taakgroep pastoraat.
Door de teruglopende bezetting laat de bezorging van de kaarten en bloemen soms te wensen over.
Daarom zijn nu de volgende besluiten genomen:
1. De startleeftijd voor een verjaardagskaart was 12 jaar en wordt nu opgetrokken naar 60 jaar.
2. Geen extra attenties meer bij de kroonjaren, maar de gewone verjaardagskaart die
gebruikelijk is.
De Kerkeraad heeft tot deze leeftijdsgrens reeds besloten.
3. Het bloemetje als attentie bij huwelijksjubilea wordt vervangen door een mooie kaart. Deze
wordt bij voorkeur bezorgd en indien dat niet mogelijk is wordt de kaart verstuurd.
Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.