De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 18 december 2022: Vierde Advent om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: da. C.M. Baas. Organist: Marc Woning.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied, lied 441: 1, 7 "Hoe zal ik U ontvangen?"

Bemoediging en groet

Aansteken van 4 adventskaarsen (door ouderling van dienst)

Lied 435: 1 en 3 "Hef op uw hoofden, poorten wijd!" - lied van de maand december

Waar gaat het vandaag over? Matteus 1, 5 vrouwennamen

Gebed om ontferming en openheid

Psalm van de zondag, psalm 19: 1

Schriftlezing: Genesis 38 (NBV2021) door Marri Brouwer

Zingen: lied 438: 1 en 3 "God lof! Nu is gekomen"

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: lied 462 "Zal er ooit een dag van vrede"

Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen:lied: 444, "Nu daagt het in het oosten"

Wegzending en zegen

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. N. Alberts-Holdijk,
-- Mevr. H. Bijl-Schimmel,
-- Dhr. J. v.d. Kamp.

Voedselbank.
In de maand december wil de Voedselbank graag pakken rijst ontvangen.
Hartelijk dank namens de clienten van de Voedselbank.

Kerstavond zaterdag 24 december 2022.
Kerst in de wijk én voor de wijk: met elkaar op zoek naar het Licht.
Als wijkgemeente willen we Kerst vieren met iedereen die dat wil. Kerkelijk, niet kerkelijk, jong en oud. Dit jaar hebben we hiervoor, samen met De Samuelkerk, Groot Nieuws Gemeente, Molukse Gemeente G.J.P.I.N., De Sleutel en Het Leger des Heils, een Kerstwandeling door de wijk georganiseerd. Tijdens de wandeling kan het Kerstverhaal op een bijzondere en voor iedereen toegankelijke manier beleefd worden. We volgen De Ster en gaan op weg naar Bethlehem. Onderweg is er koffie voor de ouders en limonade voor de kinderen.
De start van de wandeling is tussen 18.30-19.00 uur op het voorplein van De Hofstad met een echte inschrijving net als in het Kerstverhaal. De Kerstwandeling eindigt met samenzang bij de stal in de kerkzaal van De Hofstad. Voor iedereen is daar warme chocolademelk en zijn er lekkernijen. Voor de kinderen is er ook nog een verrassing bij terugkomst in de kerkzaal.
Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om mee te wandelen, is er een prachtig programma in de kerkzaal. Dit begint om 19.00 uur.
Nodig buren, vrienden en familie uit en kom op 24 december naar De Hofstad!
 

Apeldoorn geeft warmte.
De 2 x 190 euro energiecompensatie is voor iedereen beschikbaar, maar niet iedereen heeft die nodig. ‘Apeldoorn geeft warmte’ maakt het mogelijk (een deel van) dit bedrag te schenken aan andere inwoners van de gemeente Apeldoorn.

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz zorgen er samen voor dat 100 procent van de giften terecht komt bij mensen die het goed kunnen gebruiken. Het geld wordt besteed aan praktische hulp en energiebesparende maatregelen. Dat helpt om blijvend kosten te besparen en zo de energierekening omlaag te brengen.

Deze actie is een samenwerking van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (het noodfonds van de gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz.
Dus: heeft u die 190 euro niet nodig? Doneer!

Een gift geven kan via CNAP (ANBI) NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. Apeldoorn geeft warmte.

Voor het doen van een aanvraag kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact opnemen met één van de diakenen. Zij helpen u dan verder.
Meer informatie: www.apeldoorngeeftwarmte.nl info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voud?
(Dit is geen spelfout, maar wel een kopje boven een opmerkelijk verhaal.)

Oudejaarsdag 2021 heeft de ZAG oliebollen gebakken “Les Amis de Gambie”.
Het was een heel bijzonder gebeuren, omdat:
• We weer gewoon konden bakken na de coronatijd!
• Het bakken ging weer als vanouds.
• We kregen bezoek van een verslaggeven van de Stentor en er kwam een mooi artikel in de krant i.v.m. 30 jaar oliebollenbakken.
• We kregen ook bezoek van burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, die ons kwam feliciteren met ons jubileum.
• En we kregen een royale bijdrage van het ‘Meisjesweeshuis in Apeldoorn’. https://www.meisjesweeshuisapeldoorn.nl
• Een dag later kwam er een mailtje van het bestuur van “Les Amis de Gambie”. Zij konden bijna niet geloven dat onze oliebollenactie plus bijdrage zoveel opgebracht had. De kas was n.l. bijna leeg! En nu konden ze de gevraagde zelfzorg medicijnen enz. ruimschoots kopen en daarnaast nog een aantal mensen in het dorp helpen. Het was veel meer dan ze ooit gedacht hadden!
• Op een ZAG-avond hadden we het over de Heilige Geest en onze oliebollenactie .En toen kwam het verhaal van de zaaier uit de Bijbel naar boven met 30, 60 of 100-voudige opbrengst! Vandaar de kop boven dit artikel.

Dit verhaal willen we graag met u delen, maar het past ook heel goed in de start naar een nieuwe ronde oliebollen bakken. Want we gaan we weer bakken, en dan is het doel CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn) (https://cnap-apeldoorn.nl/) Aan dit fonds neemt een groeiend aantal kerken en geloofsgemeenschappen deel en het Noodfonds werkt nauw samen met diverse maatschappelijke instanties en hulpverlenende organisaties. Momenteel is het fonds bezig met acties voor energie armoede, verduurzaming en financiële ondersteuning.

Namens de oliebollenbakkers van de ZondagAvondGespreksgroep.
Jan Cees Wouters en Henk de Boer.
 

Actie Kerkbalans 2023.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.

Beste gemeenteleden,
Vanaf 14 januari tot en 28 januari 2023 vindt de Actie Kerkbalans 2023 plaats.
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief of een e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen, zoals het verlenen van pastorale zorg, het verzorgen én uitzenden van kerkdiensten via kerk tv en kerkradio, maaltijden verzorgen voor het eetproject, enz.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters van De Hofstad,
Jan Beeuwkes

Taakgroep pastoraat.
Door de teruglopende bezetting laat de bezorging van de kaarten en bloemen soms te wensen over.
Daarom zijn nu de volgende besluiten genomen:
1. De startleeftijd voor een verjaardagskaart was 12 jaar en wordt nu opgetrokken naar 60 jaar.
2. Geen extra attenties meer bij de kroonjaren, maar de gewone verjaardagskaart die
gebruikelijk is.
De Kerkeraad heeft tot deze leeftijdsgrens reeds besloten.
3. Het bloemetje als attentie bij huwelijksjubilea wordt vervangen door een mooie kaart. Deze
wordt bij voorkeur bezorgd en indien dat niet mogelijk is wordt de kaart verstuurd.
Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 januari 2023, 4 februari 2023, 4 maart 2023 en 1 april 2023. Op deze zaterdagen zal er in ieder geval behalve koffie ook soep aangeboden worden. In april kijken we even of we daar mee door gaan. Open kerk zaterdagen blijven in ieder geval bestaan.

We zoeken nog mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Opgeven kan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Marjanne Freriks, 06-19701075.

Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?