De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 4 december 2022 om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. D. Luijmes. Organist: Wilco Veldkamp.

Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

INTREE
(gemeente gaat staan)
lied: psalm 85: 3 en 4 "Gij waart goedgunstig voor uw land o Heer"

votum en groet

v: onze hulp is in de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v: genade zij u en vrede
van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus
in de gemeenschap van de heilige Geest
A: AMEN
(gemeente gaat zitten)

Twee Adventskaarsen worden aangestoken
Voorganger leest: NLB 433:2 "Kind dat uit uw kamer klein"

lied: NLB 463: 6, 7 en 8 "Kyrie – Christe – Kyrie"

inleiding op de dienst

lied: ZG 191: 1, 4 en 7 (melodie gezang 9 LvdK) "Lofzang van Maria"

gebed

WOORD
lezen: Ruth 4: 13 – 17 door Marjanne Freriks 
          Mattheüs 13: 54 – 14: 2 door Marjanne Freriks 

lied: NLB 435: 3 en 4 "Gezegend was het land / hef op uw hoofden" - Lied van de maand december

verkondiging

lied: NLB 971: 2 en 3 "God wil aan ons / de heilige Geest"

TAFEL
collecteafkondiging, waaronder de tafel wordt bereid

gebeden

nodiging

tafelgebed

trishagion: NLB 405: 4 "heilig, heilig, heilig"

vervolg tafelgebed

Onze Vader

vredegroet

gemeenschap van brood en wijn, waaronder wordt gezongen NLB 873 "Zingen wij God onze lof" - NLB 568a "Ubi caritas" – NLB 900 "Nada te turbe"

dankgebed na de maaltijd

lied: NLB 968: 2 en 5 "door God bijeen vergaderd / met God zijn wij verbonden"

ZENDING en ZEGENING
Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
- Fam. C. Bisschop
- Mevr. J. Enders

Voedselbank.
In de maand december wil de Voedselbank graag pakken rijst ontvangen.
Hartelijk dank namens de clienten van de Voedselbank.

Apeldoorn geeft warmte.
De 2 x 190 euro energiecompensatie is voor iedereen beschikbaar, maar niet iedereen heeft die nodig. ‘Apeldoorn geeft warmte’ maakt het mogelijk (een deel van) dit bedrag te schenken aan andere inwoners van de gemeente Apeldoorn.

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz zorgen er samen voor dat 100 procent van de giften terecht komt bij mensen die het goed kunnen gebruiken. Het geld wordt besteed aan praktische hulp en energiebesparende maatregelen. Dat helpt om blijvend kosten te besparen en zo de energierekening omlaag te brengen.

Deze actie is een samenwerking van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (het noodfonds van de gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz.
Dus: heeft u die 190 euro niet nodig? Doneer!

Een gift geven kan via CNAP (ANBI) NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. Apeldoorn geeft warmte.

Voor het doen van een aanvraag kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact opnemen met één van de diakenen. Zij helpen u dan verder.
Meer informatie: www.apeldoorngeeftwarmte.nl info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerstavond zaterdag 24 december 2022.
Kerst in de wijk én voor de wijk: met elkaar op zoek naar het Licht.

Als wijkgemeente willen we Kerst vieren met iedereen die dat wil. Kerkelijk, niet kerkelijk, jong en oud. Dit jaar hebben we hiervoor, samen met De Samuelkerk, Groot Nieuws Gemeente, Molukse Gemeente G.J.P.I.N., De Sleutel en Het Leger des Heils, een Kerstwandeling door de wijk georganiseerd. Tijdens de wandeling kan het Kerstverhaal op een bijzondere en voor iedereen toegankelijke manier beleefd worden. We volgen De Ster en gaan op weg naar Bethlehem. Onderweg is er koffie voor de ouders en limonade voor de kinderen.
De start van de wandeling is tussen 18.30-19.00 uur op het voorplein van De Hofstad met een echte inschrijving net als in het Kerstverhaal. De Kerstwandeling eindigt met samenzang bij de stal in de kerkzaal van De Hofstad. Voor iedereen is daar warme chocolademelk en zijn er lekkernijen. Voor de kinderen is er ook nog een verrassing bij terugkomst in de kerkzaal.
Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om mee te wandelen, is er een prachtig programma in de kerkzaal. Dit begint om 19.00 uur.
Nodig buren, vrienden en familie uit en kom op 24 december naar De Hofstad!

Actie Kerkbalans 2023.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.

Beste gemeenteleden,
Vanaf 14 januari tot en 28 januari 2023 vindt de Actie Kerkbalans 2023 plaats.
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief of een e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen, zoals het verlenen van pastorale zorg, het verzorgen én uitzenden van kerkdiensten via kerk tv en kerkradio, maaltijden verzorgen voor het eetproject, enz.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters van De Hofstad,
Jan Beeuwkes

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.

Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit.
Op zaterdag 3 december is de eerstvolgende open kerk en (buurt)soep. Daarna is iedereen van harte welkom op zaterdag 7 januari 2023, 4 februari 2023, 4 maart 2023 en 1 april 2023. Op deze zaterdagen zal er in ieder geval behalve koffie ook soep aangeboden worden. In april kijken we even of we daar mee door gaan. Open kerk zaterdagen blijven in ieder geval bestaan.

We zoeken nog mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Er ligt een intekenlijst in de hal van de kerk waar u/jij zich kunt opgeven.
Opgeven kan ook via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Marjanne Freriks, 06-19701075.

Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?