De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie

voor de

dienst van gedenken

op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
zondag 20 november 2022 om 10.00 uur
in De Hofstad te ApeldoornVoorganger: ds. Albert Roodenburg
Organist: Marc Woning
M.m.v.: Elly Baan
            Margreet Heij
            Elly Kelderman
            Bram de Smidt
- - - - - - - - - -

Orgelspel

Voorbereiding

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 90: 1 en 2 “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 840: 1 en 2 “Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom” (NLB) - Lied van de maand november

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 20: 27 - 40 (uit de NBV21) door Margreet Heij

Zingen: Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 35 - 49 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 755: 1 en 2 “Toch overwint eens de genade” (NLB)

Dienst van gedenken

Gedicht: “Jouw naam klinkt door de ruimte”

Wij gedenken onze overleden broeders en zusters uit De Hofstad
door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingt Bram de Smidt het lied “Prijs de Heer, mijn ziel”

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft.

Na het aansteken van de kaarsen zingen we Lied 66: refrein, vers 1, refrein, vers 2 en refrein “Jezus leeft in eeuwigheid” (Hofstadbundel)

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Wegzending en zegen

Slotlied (staande): Lied 769: 1, 2, 5 en 6 “Eens, als de bazuinen klinken” (NLB)

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. R. v. Silfhout - Bliekendaal,
Mevr. M. Schutte - v. Asselt,
Dhr. W. v. d. Meulen.

Voedselbank.
De Voedselbank vraagt voor de maand november pasta.
Hartelijk dank namens de clienten van de Voedselbank.

SINTER-KERSTMARKT in kerk De Hofstad.
Beste mensen, editie 3 komt eraan!

Op vrijdag 18 november van 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 19 november van 10.00 – 15.00 uur wordt weer de
Sinter-Kerstmarkt gehouden in De Hofstad aan het Hofveld 52.

De 60 vrijwilligers hopen dat het dit jaar zonder beperkingen kan.

Er worden weer vele duizenden tweedehands kerstgoederen (bomen, ballen, kleden, cd’s, kerstmannen, enz.) sfeervol uitgestald en te koop aangeboden. Maar ook speelgoed en, dit jaar voor het eerst, honderden boeken voor een prijs die u zal verbazen!

Al vele maanden worden de ingebrachte kerstgoederen gesorteerd, nagekeken, verpakt en heel gunstig geprijsd.
Creatieve vrijwilligers maken prachtige schalen op met kerstballen, kaarsen en groen om cadeau te geven of neer te zetten bij uzelf thuis.
Ook zijn die heerlijke, vermaarde oliebollen, waarbij je het water in de mond loopt, natuurlijk weer te koop.

De netto opbrengst van deze Sinter-Kerstmarkt is bestemd voor een nieuwe keuken in De Hofstad die,door intensief gebruik, inmiddels aan vervanging toe is.

Heeft u nog kerstgoederen, speelgoed of boeken waar u vanaf wilt?
U kunt ze elke donderdag tussen 18.00 – 20.00 uur of zaterdag tussen 10.00 – 12.00 uur brengen aan de achterdeur van kringloopwinkel De Hofstad aan de Condorweg nummer 5.

Houdt u onze facebook pagina en website (www.kringloopwinkel-dehofstad.nl) in de gaten voor prachtige foto’s en actuele informatie.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit.
Op zaterdag 3 december is de eerstvolgende open kerk en (buurt)soep.

We zoeken nog mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Er ligt een intekenlijst in de hal van de kerk waar u/jij zich kunt opgeven.
Opgeven kan ook via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Marjanne Freriks, 06-19701075.
Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?