De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van Eredienst op zondag 14 april 2019 (Palmpasen) om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. J. ter Avest        Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed
 
Aanvangslied: psalm 105: 1 en 2 (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: lied 538 (NLB)
 
Gebed om ontferming
 
Zingen: lied 916 (NLB)
 
Gebed bij de Bijbel
 
Aandacht voor de kinderen en voor het Veertigdagentijdproject
Zingen: Projectlied “Wij bidden om een nieuw begin”
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 50: 4-8 (NBV)
Zingen: psalm 111: 4 en 6 (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 19: 28-40 (NBV)
Zingen: lied 750: 1, 4 en 6 (NLB)
 
Overdenking
 
Muziek
 
Zingen: lied 544: 1 en 2 (NLB)
 
Kinderen terug – Hosanna, hosanna, de koning komt….
 
Dankzegging en voorbeden
 
Slotlied (staande): lied 150A (NLB)
 
Wegzending en zegen.
 
Zingen: “Amen” 3x
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. D. de Bruine en naar dhr. H. Beekman.
 
Voedselbank
In maart werd veel thee gedoneerd voor de Voedselbank, waarvoor hartelijk dank!
Voor de maand april is als product van de maand gekozen voor pastasaus.
Helpt u weer mee?
Alvast hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.

De diaconie
April: Ontbijten en/of samen lente eten
Team activiteiten Pastoraat wil graag laagdrempelig activiteiten organiseren om elkaar te ontmoeten bij bijvoorbeeld een maaltijd.
Deze maand heeft u daar zelfs twee keer de gelegenheid voor!
Op zondag 21 april kunt u met elkaar Pasen vieren door te samen te starten met een ontbijt in de Hofstad. Heeft u ook zin om aan te schuiven aan de gedekte tafels? U bent van harte welkom! We willen graag om 9 uur starten met het eten.
En op zondag 28 april is de seizoensmaaltijd: samen Lente eten. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. We doen dit volgens het al wel bekende concept.
Deze maaltijd begint om 17.30 uur.
Voor beide ontmoetingsmomenten kunt u zich opgeven in de hal van de kerk. Op het bord hangen twee intekenlijsten.
Ook kunt u zich aanmelden bij het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Of u kunt bellen naar Janneke Blaauw: 055-5413558
Het is heel erg fijn dat u ook om u/ je heen kijkt en anderen die misschien moeite hebben om in de kerk te komen uitnodigt om met u/ je mee te gaan. 
Ook dat is pastoraat!
Ada Visser, Kees Vaartjes, Lieke Sneek, Inge Wouters en Janneke Blaauw van het team activiteiten van de taakgroep pastoraat. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 
Pop-up kerk
Misschien weet u nog dat er eind vorig jaar plannen waren voor een pop-up kerk in het centrum van Apeldoorn gedurende de maand december. Dat is toen niet doorgegaan omdat er geen geschikte locatie kon worden gevonden. Maar de enthousiaste projectgroep die inmiddels was gevormd, met vertegenwoordigers vanuit diverse kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn, heeft het er niet bij laten zitten en nu komt de Pop-up kerk er wel!!
In de week voor Pasen, van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 april, zal op het grasveld voor het station een opblaasbare pop-up kerk komen te staan om zo in deze week als kerken present te zijn in de samenleving van Apeldoorn.
Zowel overdag als 's avonds is er in en rond deze opblaaskerk gelegenheid voor een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee en zullen er diverse activiteiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan een jongerenprogramma, creatieve activiteiten, optreden van het Bachkoor, een kinderprogramma. De dagdelen worden gevuld vanuit verschillende kerken / geloofsgemeenschappen. Ook vanuit De Hofstad is er een aantal mensen dat hand- en spandiensten zal verrichten.
Het volledige programma en meer details over de pop-up kerk kunt u vinden via www.popupkerkapeldoorn.nl.
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en/of deel te nemen aan (een van) de activiteiten.
 
PAASZANG RAADHUISPLEIN
Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag 21  april 2019 voor de 77ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein te Apeldoorn, van 08.00 tot 08.30 uur met veel zingen en een korte meditatie.
Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke Kerken en het Leger des Heils en vanaf die tijd een traditie in Apeldoorn.
De laatste jaren zijn er ruim vijfhonderd personen aanwezig geweest. Als comité willen we u graag uitnodigen bij deze Paaszang aanwezig te zijn.
Samen kunnen we de Paasvreugde uitdragen en elkaar begroeten met de boodschap van Pasen:
‘De Heer is waarlijk opgestaan’.
U kunt uw auto op het Marktplein parkeren.