De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 7 april 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg       Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Psalm 43: 1, 3 en 4 “O God, kom mijn geding beslechten” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied van de Maand april: Lied 538: 1 en 4 “Een mens te zijn op aarde” (NLB)
 
Gebed
 
Aandacht voor de kinderen en voor het Veertigdagentijdproject
Zingen: Projectlied “Wij bidden om een nieuw begin”
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 58: 6 - 10 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 537: 1, 2 en 4 “Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 20: 9 - 19 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 118: 8 “De steen, die door de tempelbouwers”
 
Verkondiging
 
Stilte
 
Zingen: Lied 547: 1 (Allen), 4 (Vrouwen), 5 (Mannen) en 6 (Allen) en het refrein (Allen)
                                                                                     “Met de boom des levens” (NLB)
Wij gedenken: de heer Roel Gerrits
Geboren:    25 juli 1943
Overleden: 23 december 2018
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Psalm 89: 5 en 6 “Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein”
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 7 april om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden 
Voorganger:  Ds. Sjoerd. Muller 
Koor:             Christelijke Koorvereniging “Novo-Cantare” uit Apeldoorn o.l.v. Jan Willem Docter
Organist:       Bert Riphagen 
Koster:          Kees Vaartjes
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Lied 633: 1, 4 en 5  (Joh de Heer)  (vers 5 op de beamer)
 
Koor: ZOALS IK BEN
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang: Lied 351  (Evangelische Liedbundel)
 
Bemoediging en groet
 
Koor: Uit Olivet: “THY WILL BE DONE”
 
Gebed
 
Koor: PS. 24  EIGENAAR EN MAKER
 
Samenzang: Lied 214: 1, 2 EN 3 (Opwekking) 
  
Schriftlezing: Handelingen 3: 1 - 10 (NBV)
 
Samenzang:  Lied 67a: 1, 3 en 4 (NLB) 
 
Koor: DANKBAAR HART
     
Samenzang:  Kijk vooruit, loopt verder  (Melodie Voorwaarts Christen Strijders)
 
Koor: PS. 103 en  Uit Olivet: “Rock OF AGES, CLEFT FOR ME”
  
Gebeden
 
Koor: REDEEMER OF MY HART
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie  en aansluitend samenzang:  “Tel uw zegeningen”
 
Koor: NOW LET US
 
Koor en Samenzang: Lied 416:  1 en 3 Koor, 2 en 4 Allen  (NLB)
 
Zegen
Zingen i.p.v. Amen, lied 425 (2x) (NLB)
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 5 mei 2019.
- Koor           : Christelijk Mannenkoor “Looft den Heere” uit Vaassen,  o.l.v. Freddy Veldkamp.
- Voorganger: Ds. J. Woudenberg, 
- Organist     : Wilco Veldkamp, 
- Koster        : Kees Vaartjes
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. G. Korts en mevr. D. Lamberts.
 
Mededeling Bazaar
Hallo medewerkers,
Van een aantal van u is de opgave binnen, maar van een groot aantal vaste medewerkers van vorige jaren heb ik nog niets ontvangen. Er is nu nog een groot tekort aan helpers en deze 70e moet toch weer een succes worden. We hebben heel veel spullen dus moeten er ook heel veel mensen zijn voor de verkoop en voorbereiding. Vooral tussen 10.00 en 12.30u is het een echte spits en na 14.30u vragen we sterke handen voor het opruimen en plaatsen van de stoelen in de kerkruimte voor de zondagse eredienst.
KOM ALS HET ENIGZINS MOGELIJK IS HELPEN
Groet Johan Nieuwland
 
Voedselbank
In maart werd veel thee gedoneerd voor de Voedselbank, waarvoor hartelijk dank!
Voor de maand april is als product van de maand gekozen voor pastasaus.
Helpt u weer mee?
Alvast hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.
De diaconie
 
Beste gemeenteleden van de Hofstad
Hierbij wil ik jullie hartelijk danken voor de grote belangstelling in de vorm van kaarten met lieve woorden en gebed. Dankbaar ben ik dat ik vanaf 2 april het traject van hartrevalidatie mag volgen in het ziekenhuis.
Het voelt fijn om bij z'n warmte gemeente te horen, lieve groeten van Ada Visser.
 
Nieuwsbrief
Dit is een herinnering aan de verschuiving in de verschijningsdata van de Nieuwsbrief De Hofstad rond Pasen. De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt niet op 12 april a.s. maar op woensdag 17 april, en daarna op vrijdag 3 mei. Dit om in de pas te blijven met de verschijningsdata van Zicht055.
Willen jullie daar rekening mee houden bij het aanbieden van kopij?
Hartelijke groet, Het Nieuwsbrief team