De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de Kerstavondviering op maandag 24 december 2018 om 19.30 uur in De Hofstad
 
                                                  Heel Zuid viert Kerst!
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg     Organist: Marc Woning     Muzikale medewerking: Mudanthe
 


Muziek voor de dienst
 
Welkom en mededelingen
We bereiden ons in een moment van stilte voor op de viering
 
Aanvangslied (staande): Lied 487: 1, 2 en 3 “Eer zij God in onze dagen” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 454: 1, 2 en 3 “Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht” (Evangelische Liedbundel)
             (De kinderen komen met lichtjes binnen)
 
De Adventskaarsen worden aangestoken
 
Gebed
 
We lezen het Kerstevangelie uit Lucas 2: 1 - 20 (uit de Samenleesbijbel)
 
Zingen: Lied 483: 1 en 2 “Stille nacht, heilige nacht” (NLB)
 
Inleiding en begin van het Kerstspel
 
Zingen (staande): het “Ere zij God”
 
Kerstspel
 
Zingen: Lied “De herdertjes lagen bij nachte”: 1 en 2
 
De herdertjes lagen bij nachte
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen,
’t liep tegen het nieuwe jaar.
Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen doorheen.
Een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje benee.
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen
en viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.
 
Kerstspel
 
Zingen: Lied “Dag ster, grote ster” (via YouTube)
 
Kerstspel
 
Korte overweging
 
Zingen: Lied 477: 1, 2 en 4 “Komt allen tezamen” (NLB)
(De kinderen mogen het kindje begroeten en gaan dan weer zitten)
 
Gebed
 
Inzameling van de gaven
Tijdens de collecten spelen de kinderen, Mudanthe en de organist en zingen we Lied 486: 1, 2, 3 en 4 “Midden in de winternacht” (NLB)
 
Slotlied (staande): Lied 483: 1 en 3 (!) “Stille nacht, heilige nacht” (NLB)
 
Heenzending en zegen

Na de zegen wordt het “Amen” één keer uitgesproken
 
Zingen: “Vrolijk Kerstfeest iedereen” (via YouTube)
(De lichtjes gaan mee naar de hal)
 
We wensen u en jullie hele Gezegende Kerstdagen toe!