De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 17 mei 2020 om 10.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger ds. A.R. Roodenburg
 
Woord van welkom
 
Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 7 “Breek, aarde, uit in jubelzangen” (via YouTube)
 
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Romeinen 8: 12 - 17 (uit de NBV)
 
Lied 671 “Nu bidden wij de Heilige Geest” (NLB) (via liedboekcompendium.nl)
 
Schriftlezing: Johannes 16: 16 - 24 (uit de NBV)
 
Overdenking
 
Lied 657 “Zolang wij ademhalen” (NLB) (via liedboekcompendium.nl)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
Lezen tekst van Lied 370 (NLB)
 
Afkondiging van de collecten
 
Lied 756 “Laat komen, Heer, uw rijk” (NLB) (via YouTube)
 
Zegen
 

 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevrouw A. Boerdam en naar mevrouw G. Kalden.
 
Online uitzendingen De Hofstad
Volgende week zondag, 24 mei 2020, is er toch een uitzending, ds. Dick Luijmes is dan de voorganger. De dienst begint weer om 10.30 uur en wordt zowel via Kerkradio als KerkTV (YuoTube) uitgezonden.
Mediateam De Hofstad
 
Vakantiegeld samen delen
Tot 4 juni a.s. kunt u ook nog bijdragen aan de actie Vakantiegeld samen delen. Doneren (of aanmelden voor een bijdrage) kan via de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl.
Aanvragen en giften zijn welkom t/m 4 juni. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Dit jaar kan ook geld gegeven worden via een QR-code. Dat maakt geven nog gemakkelijker! Het aantal aanvragen stijgt ieder jaar. Daarom hopen we dat ook het bedrag aan giften stijgt. Helpt u mee?
 
Thuis' collecteren
De behoefte aan een bijdrage blijft in deze moeilijke tijd bij alle collectedoelen onverminderd aanwezig. Vaak is die behoefte nu zelfs groter. Daarom willen wij u vragen thuis te doneren via de Tikkie-app op uw telefoon, waarmee de QR code op de website kan worden gescand. Of u kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn t.n.v. wijkgemeente De Hofstad. De diaconie verdeelt uw giften over de drie collecte-bestemmingen. Alvast hartelijk dank!
 
Collectes in mei
1ste  Kerk in Actie / Noodhulp (Nigeria)
Wij vieren dit jaar uitbundig onze bevrijding. Helaas is vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Kinderen zien daar soms verschrikkelijke gruweldaden. Kerk in Actie helpt samen met een lokale organisatie zo’n honderd kinderen per jaar hun trauma’s te verwerken door ze over hun ervaringen te leren praten. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap mensen op te vangen. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.
 
2de  Kerk en eredienst
De tweede collecte is voor kerk en eredienst. Het periodieke onderhoud van orgel en piano wordt hieruit bekostigd. Dit is van groot belang voor de begeleiding van de samenzang
 
Uitgang Wijkkas
De uitgangscollecte is bestemd voor de wijkkas Hiervan worden bijvoorbeeld de kosten van kopieerapparaat betaald.