Afdrukken
Hits: 932

Liturgie voor de Eredienst op zondag 13 oktober om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg     Organist: Wilco Veldkamp     M.m.v. Marjolein Zijlstra

Orgelspel
Welkomstwoord en mededelingen
Stil gebed

Aanvangslied (staande): Lied 146a: 1, 2 en 7 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)

Bemoediging en groet

We kijken en luisteren naar, en zingen mee met, het Lied van de Maand oktober: “Op reis!” (via YouTube)

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 352 “O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer” (Evangelische Liedbundel) naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 11 (uit de NBV)

Zingen: Lied “We seek your kingdom”: 1 en 4
(op de melodie van Lied 247 “Blijf mij nabij” (NLB))

Verkondiging

Zingen: Lied 212: 1 en 2 en het refrein “Heer, want een voorrecht” (Evangelische Liedbundel)

Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers

Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente van De Hofstad, nu deze broeders bevestigd en herbevestigd zijn in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Antwoord gemeente: Ja.

Zingen (staande): Psalm 134: 1 en 3 “Gij dienaars aan de Heer gewijd” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 971: 1, 2 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)

Na de dienst wordt er nog een toelichting gegeven op de nieuwe “dubbelexpositie” in De Hofstad

Orgelspel


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. W. Westerveld en bij de fam. Rijsbergen - de Zeeuw

Vooraankondiging eredienst op 20 oktober
Zondag 20 oktober om 10.00 uur hoopt dhr. Egbert Fokkema uit Twello voor te gaan in de eredienst.

Johannes Kelder van het daklozenkoor ‘De Straatklinkers’ uit Amsterdam wil in deze dienst zijn medewerking verlenen.
Het thema van de dienst is ‘leven uit de koffer’. Het belooft een bijzondere viering te worden.
Jong en oud van harte uitgenodigd!

Dankdag
Gewoontegetrouw zamelen we op de zondag voor dankdag (dit jaar is dat op zondag 3 november) fruit of levensmiddelen in om zo onze dankbaarheid te tonen voor de goede dingen van het afgelopen jaar.
Ook dit jaar willen we deze goede gewoonte voortzetten en doen we mee met de voedselactie van Dorcas. Samen gaan we voedsel inzamelen voor duizenden mensen in Oost-Europa, die in armoede leven en zo voor de komende koude wintermaanden wat voorraad aan eten ontvangen.
Doet u weer mee? Hierbij valt te denken aan de volgende producten:
- zonnebloemolie (plastic fles 1 liter)
- blik limonadesiroop
- jam
- thee
- groenten, witte/bruine bonen blikken van 800 gram
- suiker kiloverpakking
- rijst kiloverpakking
- macaroni of spaghetti 500 gram
- liga
- een tandenborstel en tandpasta.
Dit jaar zamelen we alleen in op zondag 3 november omdat er op dankdag geen dienst zal zijn en er in de dienst op deze zondag aandacht wordt geschonken aan dankdag.
Een financiële gift is ook welkom, dan koopt de diaconie daar de gewenste producten mee.
De diaconie van De Hofstad rekent er op dat we veel voedselpakketten mogen samen stellen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
de diaconie van De Hofstad

Oproep pianoles
Van de centrale diaconie kwam een bijzondere hulpvraag bij ons, die we graag in uw midden leggen.
Via de reguliere hulpverleningskanalen is er een contact ontstaan met een vrouw die nu nog in Omnizorg woont, maar binnenkort verhuist naar een opstapwoning. Dat is een teken dat het goed gaat met haar.
Zij is in de afgelopen jaren tot geloof gekomen en heeft daar veel steun aan. Ook heeft ze ontdekt dat ze een talent heeft om piano te spelen. Ze kan geen noten lezen, maar heeft zichzelf het spelen aangeleerd (met letters op de toetsen).
Haar hulpverlener geeft aan dat het heel mooi zou zijn als er een vrijwilliger zou zijn, die deze vrouw bij haar/hem thuis wat pianoles/aanwijzingen kan geven. Mevrouw heeft een zeer beperkt leefgeld en kan er dus niet voor betalen.
Misschien is er iemand binnen De Hofstad, die dit op zich wil nemen?
Dan hoort de diaconie dit graag.
De diaconie.

Voedselbank
Voor oktober is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt op de bekende plaats. De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!

Samen herfst eten
Zondag 27 oktober: om 17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten én koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.