Afdrukken
Hits: 657
Liturgie van de Eredienst op zondag 14 juni 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg        Organist: dhr. W. Kuipers
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 139: 1 en 14 “Heer, die mij ziet zoals ik ben” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 868: 1 en 2 “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” (NLB)
 
Gebed
 
Schriftlezing: Psalm 139: 1 - 14 (uit de NBV)
 
We luisteren naar Opwekking 518 “Heer, U doorgrondt en kent mij” (via YouTube)
 
Schriftlezing: Psalm 139: 19 - 24 (uit de NBV)
 
Zingen: Gezang 487: 1 en 2 “De Heer heeft mij gezien en onverwacht” (Liedboek voor de Kerken)
 
Schriftlezing: Mattheüs 6: 25 - 34 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 376: 1 en 2 “Abba, Vader” (Evangelische Liedbundel)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Lied 868: 5 “Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
De Tien Woorden als heenzending:
Met Uw woord in ons hart
en onze handen vaardig tot Uw werk
spreken wij uit, o HEER,
jegens U en onze naaste:
dat wij U zullen dienen en niemand anders
dat wij Uw beeld en gelijkenis herkennen zullen
           in de gestalte van Jezus Christus,
           dienstknecht van de minsten der mensen,
dat wij Uw Naam zullen heiligen
dat wij Uw toekomende dag zullen vieren
dat wij onze ouders zullen eerbiedigen
dat wij het leven hoog houden
dat wij elkaar trouw zullen zijn
dat wij ons niets van elkaar zullen toeëigenen
dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten
dat wij elkaar het goede van het leven gunnen.
Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen,
HEER, onze God, gezegend zijt Gij.
 
Zegen
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mevr. L. van Egten en naar de fam. G. Dooyeweerd.
Kom in mijn tuin
 
Kom in mijn tuin:
Vandaag, 14 juli, zijn
u en jullie van harte welkom bij: Giny van Tongeren, Maarten Bot en Dinky, Hofveld 24.
Komt u/ komen jullie ook?
We zien u/ jullie graag!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Samen eten
Zondag 28 juli: samen “zomer” eten om
17.30 uur in de Hofstad!
U kunt zich opgeven voor eten én koken of voor alleen eten.
Inschrijven kan op de lijst in de hal van de kerk!
Of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen naar: 5417043
 
Oproep huisvesting!
Na vorige oproepen voor tijdelijke huisvesting hebben wij tot 20 juli huisvesting gevonden voor een gemeentelid. Maar …….aan deze termijn komt binnenkort een einde. Een huurwoning is helaas ondanks toezegging niet doorgegaan.
Vandaar dat de diaconie nogmaals een appèl op u doet: wie weet na 20 juli huisvesting voor een persoon of wil tijdelijk zijn huis beschikbaar stellen?
Misschien hebt u uw vakantie achter de rug en staat uw caravan weer in de stalling; ook dàt kan tijdelijk een oplossing zijn, dan gaat de diaconie een camping in de buurt zoeken. Helpt u mee zoeken en denken? Voor informatie kunt u terecht bij één van de diakenen of mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voedselbank
In de maand juli wil de Voedselbank graag pakken knäckebröd inzamelen.
Doet u weer mee?
Weer hartelijk dank voor uw bijdrage in de afgelopen maand(en).
De diaconie