De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Zondagsbrief van de Eredienst op zondag 15 juli 2018 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg         Organist: Wop Kuipers  
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 118: 1 en 10 “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen”
 
Bemoediging en Groet
 
We kijken en luisteren naar Lied 1005, het Lied van de maand, via YouTube.
 
Zingen: Lied 1005: 1 en 5 en het refrein “Zoekend naar licht hier in het duister” (NLB) (Lied van de maand)
 
Gebed
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Psalm 50: 1 - 23 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 1008: 1 en 3 “Rechter in het licht verheven” (NLB)
 
Schriftlezing: Jakobus 1: 19 - 27 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 912: 1, 2, 3 en 6 “Neem mijn leven, laat het, Heer” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Lied 150a: 1, 2, 3 en 4 “Geprezen zij God” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
mevr. M. Schimmel en naar dhr. H. v. Amersfoort.
 
Zondag 15 juli : Kom in mijn tuin:
u en jullie zijn van harte welkom bij Jan en Gea Beeuwkes, Arie Liemanlaan 31
Komt u/ komen jullie ook?
We zien u/ jullie graag!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Zomerontmoetingen in De Hofstad.
Van 27 juni tot en met 29 augustus op woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur.
Elkaar ontmoeten bij een spelletje of voor een goed gesprek.
18 juli:            Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
25 juli:            De kerk in Spanje;
                                > Elske Haveman vertelt over de kerk in Spanje! Ervaringen uitwisselen
  1 augustus:  Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
  8 augustus: Thema rondom de bijbel; Reina van Werven
15 augustus:  Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje
22 augustus:  Presentatie over de reis naar Israël.  
                             > Gert en Marri vertellen over hun reis naar Israël
29 augustus:  Inloop, u bent welkom voor een praatje of en spelletje  
 
Zomerborrelen in De Hofstad
Donderdag 26 juli van 20.30 tot 22 uur.
Zomer borrelen in De Hofstad voor ieder die het leuk vindt om even bij te praten in deze vakantie
periode. Neem zelf een drankje en een hapje mee.
Gasten zijn ook welkom.