De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Dag allemaal, ik ben Remko Groen (geboortejaar 1986) en ik kom graag de kerk ondersteunen om mensen pastoraal te bezoeken. Mijn baan hiervoor was bij de Bronkerk in Ugchelen en nu mag ik bij jullie aan de slag! Ik kom graag bij mensen op bezoek om te horen wie ze zijn en te praten over wat ze bezig houd, ook vind ik het praten over geloof heel mooi, ook als mensen vragen hebben rondom geloof om samen naar antwoorden te zoeken.

Ik ben getrouwd met Nienke en ik heb twee prachtige kinderen, Tobin (2 oktober 2019 geboren) en Eva (17 november 2021 geboren) Het is prachtig om vader te zijn en alle ontwikkelingen mee te maken. Een kind blijft een wonder!

Met mijn hbo-theologie diploma in handen heb ik in vele verschillende kerken al mogen werken door heel Nederland heen. Ik heb gewerkt in Anna Pauwlona, Amsterdam, Lelystad, Bussum, Ugchelen en dan nu in Apeldoorn, de plek waar ik momenteel ook woon. Ik heb ontdekt hoe uniek mensen zijn, iedereen heeft zijn eigen verhaal, jong of oud, een zwaar leven of een makkelijk leven en alles er tussen in. Ik hoor het graag en waar nodig ondersteun ik het ook graag. Graag ga ik de pastorale gesprekken aan met iedereen jong of oud, vol geloof of vol twijfel. Ik geloof dat God ook bij deze gesprekken aanwezig is.

Wilt u ook een gesprek, stuur een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of vraag het aan door 0637219866 te bellen,

Met vriendelijke groet,

Remko Groen

Organogram Taakgroep pastoraat

Taakgroep pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Jezus, is er sprake van pastoraat! Pastoraat houdt in: omzien naar elkaar, contact zoeken en maken, meeleven met de ander. Dat gebeurt op veel plekken in en om de Hofstad. Het is een uitdaging voor ons om niet te stoppen bij de grenzen van onze kerk, maar om er te zijn voor mensen om ons heen. We komen elkaar in de kerk en buurten tegen: groet elkaar, spreek elkaar, toon werkelijke interesse in de ander. Bovenstaande, niet-georganiseerde manier van pastoraat, gebeurt natuurlijk al op heel veel plekken in onze gemeente. Omzien naar elkaar, naar de ander, behoort tot het hart van ons geloof.
Vanuit de taakgroep pastoraat willen we deze vorm van pastoraat ondersteunen bv. door het houden van groothuisbezoeken, samen een wandeling maken, samen eten. Kortom handen en voeten geven aan ons jaarthema: met hart en ziel – vieren en verbinden.
Binnen de Hofstad bestaat er ook een georganiseerde vorm van pastoraat. Momenteel werken we nog met twee structuren. In een gedeelte van de wijk wordt gewerkt met secties, sectiehoofden en contactpersonen. In een ander gedeelte van de wijk bleek deze structuur niet meer te handhaven door een tekort aan sectiehoofden en contactpersonen. Daarom wordt er geleidelijk aan overgegaan naar een nieuwe structuur. Zodra er voor een sectie geen sectiehoofd meer is wordt overgegaan op de nieuwe structuur. U ontvangt hierover dan ook een brief.
Binnen de taakgroep Pastoraat is een aantal teams werkzaam (zie organogram hierboven). De predikanten ds. Albert Roodenburg en ds. Gerdina Loeve en de pastoraal ouderlingen (Hindrik en Janneke Blaauw) houden contact met deze teams en hebben zitting in de kerkenraad.

Wat doen deze teams?

1. Het team nieuw ingekomen gemeenteleden
De mensen van dit team bezoeken de mensen die onze wijk binnenkomen. Dit wordt via de gemeentelijke basisadministratie doorgegeven aan het kerkelijk bureau. Het kerkelijk bureau geeft dit vervolgens weer door aan onze Wijkadministratie en dan komt de lijst per maand bij de coördinator Lilian van de Oetelaar. Dit waren het afgelopen jaar wel 70 adressen. Lilian geeft het adres dan door aan één van de leden van het team. We proberen deze nieuwe gemeenteleden zo spoedig mogelijk te bezoeken (maar u ziet dat het even duurt voor het betreffende adres bij de bezoeker is!) en proberen dan ook een leeftijdsgenoot op bezoek te laten gaan. Er wordt een mapje gebracht met daarin zoveel mogelijk recente informatie over onze gemeente en indien gewenst wordt er een tweede bezoek gebracht. U kunt als nieuw ingekomen gemeentelid ook zelf contact opnemen door een mail te sturen aan de coördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Het pastoraal team
Het team is een groep bestaande uit pastorale vrijwilligers en de predikanten, dat in crisissituaties inzetbaar is.
Bij crisis moet u denken aan acute ziekte, overlijden, scheiding, verwarring of een andere vorm van verlies.
Pastoraat in crisissituaties is: een luisterend oor bieden, meedenken over: 'hoe nu verder' en verbinding maken met geloof door bijvoorbeeld gebed.
Het team is ter ondersteuning van de predikanten in crisissituaties, werkt nauw met hen samen en is ten dienste van de gehele gemeente. Denk u alstublieft niet: ik hoor niets van de kerk nu ik het moeilijk heb! We proberen terdege onze oren en ogen open te houden, maar kunnen onmogelijk iedereen van onze grote gemeente in het oog hebben. Wilt u alstublieft dan zelf een aanvraag doen voor pastoraal bezoek of laat u iemand anders voor u bellen of mailen.
De coördinator van het pastoraal team verdeelt de aanvragen.
In secties waaraan een pastoraal ouderling/medewerker is verbonden, gaat een aanvraag naar de desbetreffende pastorale ouderling/medewerker en in secties waar geen pastorale ouderling / medewerker aan is verbonden, wordt de aanvraag verdeeld onder de leden van het pastorale team.
Pastoraal bezoek kunt u aanvragen bij de coördinator van het team: Margreet Heij.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel.: 06-37219866.

3. Het belteam
het belteam houdt telefonisch contact met mensen, soms eenmalig, maar ook met een zekere regelmaat. Namen van mensen die gebeld worden krijgt het belteam van de predikanten, het pastoraal team, via de zondagse bloemengroet, gemeenteleden, of andere netwerken. Ook u kunt een naam doorgeven van iemand waarvan u denkt dat hij/zij wel een telefoontje op prijs stelt. U kunt dit doen door een briefje te schrijven (met naam en telefoonnummer!) en dit in de bus met een telefoon erbovenop te gooien in de hal van de kerk. Ook kunt u gegevens mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Deze mail wordt dan ontvangen door de coördinator van het belteam Tieneke Berkhof.

4. Het team Kerkvrienden
kerkvrienden zijn inzetbaar voor kortere of langere contacten, binnen en buiten de gemeente, om zo verbonden te zijn met elkaar. informatie kunt u opvragen via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Coördinator: momenteel vacant, mails worden wel gelezen!

5. Het team ouderenwerk
het team ouderenwerk organiseert allerlei activiteiten voor ouderen. Deze activiteiten zijn altijd in de Hofstad en ze zijn ook altijd op woensdag. Er zijn inloopmiddagen en ouderenmiddagen. U bent welkom van 14.00 en de middagen zijn om ongeveer 16.15 uur weer afgelopen.
Op de inloopmiddagen, kunt u zoals het woord al zegt, binnenlopen voor een praatje, het doen van een spelletje of gewoon wat gezelligheid met leeftijdgenoten. Een gastvrouw heet u welkom. Kosten van koffie en thee zijn 1 euro per middag.
Op de ouderenmiddagen is er een programma met meestal een gastspreker of bijvoorbeeld zanger. Er zijn soms dia’s, er wordt gezongen etc. U bent van harte welkom!
Ook worden er een kerst- en paasviering gehouden en worden reisjes georganiseerd. Hiervoor krijgt u een afzonderlijke uitnodiging thuis als u bekend ben bij de Hofstad en boven de 75 jaar bent. Maar ook als jongere oudere bent u van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of bellen naar Anneke Riphagen: 055-3667563 of naar Elly van den Belt 055-5424716

6. Het team Activiteiten
het team activiteiten verzorgt onder andere de groothuisbezoeken, en andere activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit team bestaat momenteel alleen nog uit de coördinator Sientje de Boer en moet nog verder ontwikkeld worden in doel en mensen. U kunt het team bereiken door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer: 055- 5415844

7. Het team kerkbloemen
het team kerkbloemen zorgt ervoor dat bloemen uit de zondagse eredienst, als bemoedigende groet van de Hofstad, worden weggebracht. Ineke Buitenhuis als coördinator krijgt namen hiervoor vanuit de predikanten, het pastoraal team en gemeenteleden door. Als u iemand weet die wel een bemoediging vanuit de Hofstad kunt gebruiken kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Ineke Buitenhuis: 055-5417616

8. Het team attenties
Het team attenties zorgt voor een mooie kaart bij huwelijksjubilea. Inge Wouters is coördinator van dit team voor de secties waar geen sectiehoofd is en zij zorgt ervoor dat de kaart wordt weggebracht. In secties waar nog een sectiehoofd of pastoraal medewerker is wordt dit door hen gecoördineerd. U kunt dit team bereiken door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen naar Inge Wouters: 055-5417043

9. Het team verjaardagsgroet
Het team verjaardagsgroet verzorgt het maken en wegbrengen van de kaarten bij verjaardagen. Deze ontvangen alle gemeenteleden vanaf 60 jaar tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. Cors Hofman is de coördinator van het team. U kunt Cors Hofman bereiken door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen: 055-5413716

10. Oude structuur
De overgang van het oude, pastorale systeem (waarin de wijk is verdeeld in secties met contactpersonen, sectiehoofden, pastoraal medewerkers, ouderlingen en predikanten) naar het nieuwe systeem (met een pastoraal team en pastoraat op verzoek) vindt geleidelijk plaats. Daar waar het oude systeem niet meer werkt (geen medewerkers meer zijn te vinden), schakelen we over naar het nieuwe systeem. Binnen het oude systeem is de pastorale raad A actief en zijn er ook nog overlegmomenten met sectiehoofden van wijkdeel B. Coördinatoren hiervan zijn Inge Wouters (055-5417043) en Sietske Terpstra (055-5411373).

Te zien in het organogram is ook het meldpunt overlijden. Het telefoonnummer of mailadres kunt u gebruiken bij het overlijden van een gemeentelid. 06-81011695 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Last but nog least is de wijkadministratie. Onze wijkadministratie is de basis van waaruit we kunnen werken qua gegevens e.d. Heel belangrijk dus. De wijkadministratie wordt gedaan door Wouter Kerst. Zij zijn te bereiken via de mail (dit heeft de voorkeur): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om het nieuwe administratiesysteem scipio online volledig ingevuld te krijgen vindt Wouter het fijn als u uw gegevens als mailadres, telefoonnummers en roepnamen door zou willen geven. Ook een foto mailen mag. Ook deze kan in het systeem geplaatst worden.

Overigens zijn er in diverse teams vacatures! Mocht u zich ook in willen zetten voor dit belangrijke stuk gemeentewerk, dan kunt u informatie opvragen bij één van de coördinatoren of bij Hindrik en Janneke Blaauw, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 055-5413558.