De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Voorheen de Gereformeerde wijkgemeente Zuiderkerk

De bouwgeschiedenis:
In 1928 had Apeldoorn 3 predikanten en de kerk groeide en groeide maar. De noodzaak voor een derde kerk werd steeds groter. Een bouwfonds werd gevormd en op 17 februari 1930 was er een bedrag toegezegd van ƒ 45.000,=. Op 23 juni rapporteert de bouwcommissie dat de kerk met kosterswoning op ƒ 70.000,=, komt, het orgel op ƒ 10.000,= en de kerk moet geschikt zijn voor 800 zitplaatsen. Er worden 2 architecten gevraagd die een plan moeten indienen. Gekozen werd voor het plan van architect E.J. Rothuizen uit Arnhem. Er werden enkele wijzigingen aangebracht en besloten dat ƒ 75.000,= de uiterste grens was. Door een aanbesteding krijgt dhr. C.M.R. Drenth uit Dieren de opdracht en werd de vergunning aan hem verleend voor de som van ƒ 56.800,=. De totale bouwkosten komen uit op ƒ 76.100,50. De Zuiderkerk werd op 4 mei 1932 onder grote belangstelling en met grote dankbaarheid in gebruik genomen.

Het gemeenteleven in en rond de Zuiderkerk:
In 1932 kreeg Apeldoorn Zuid haar eerste nieuwe predikant in ds. E.I.F. Nawijn. Deze predikant verbleef van 1932 tot 1945. Na hem kwamen de volgende predikanten in Apeldoorn zuid hun arbeid doen:
Ds. S. Eringa van 1945 tot 1854
Ds. G.Y. Vellinga van 1955 tot 1968
Ds. W. Kats kwam in 1965 naar Apeldoorn als evangelisatiepredikant tot 1968, daarna als wijkpredikant van de Zuiderkerk tot 1985.
Ds. E.J. van ’t Riet van 1988 tot 2003 en later in De Hofstad tot 2006.

De Zuiderkerk werd intensief gebruikt door de gemeente, er werd getrouwd, ook gerouwd, gedoopt, belijdenis gedaan en elke zondag werd Gods Woord verkondigd in de morgen- en avonddienst.
Zo kreeg de Zuiderkerk bezoek van belangrijke personen, o.a. van Dr. H. Colijn en dhr. Biesheuvel. Ook H.K.H. prinses Wilhelmina bracht op een zondagmorgen een bezoek aan de Zuiderkerk, dat mocht niemand weten, alleen de koster en hij mocht haar begroeten en naar de plaats begeleiden.

Het jeugdwerk groeide volop. Er waren in die tijd knapenverenigingen en een jongelingenvereniging. Alles ging zo zijn eigen gangetje tot aan 10 mei 1940, toen brak de oorlog uit.

Vijf moeilijke jaren braken aan, met veel spanning en verdriet. Zo kwam op zondag 17 september 1944 de luchtlanding boven Arnhem en de hele stad Arnhem moest ontruimd worden en de meeste trokken naar Apeldoorn en omstreken. De Zuiderkerk is toen ontruimd om de vluchtelingen een slaapplaats te geven. Op 17 april 1945 werd Apeldoorn bevrijd, wat een feest en dankbaarheid, maar er moest ook heel veel gebeuren in die jaren van wederopbouw die volgden.

In de jaren tachtig begon het SOW-proces, het werd een lang proces maar op 1 januari 1999 werden de Pauluskerk en Sion gesloten en kwam de gemeente samen in de Zuiderkerk. In eerste instantie waren er dubbele morgendiensten om 9 en 10.30 uur. In deze periode namen de plannen voor een nieuw kerkgebouw voor Zuid steeds vastere vorm aan. In september 2002 startte er gezamenlijke morgen- en avonddiensten diensten. In mei 2003 neemt de gemeente van Apeldoorn zuid het nieuwe kerkgebouw De Hofstad, welke op de plaats van de Pauluskerk verrees, feestelijk in gebruik.

De Zuiderkerk is voor Zuid als monument bewaard gebleven, niet als kerk maar in 2006 voor bewoning verbouwd. Delen van het orgel van de zuiderkerk zijn gebruikt voor het nieuwe orgel in De Hofstad en De Hoeksteen in IJssemuiden. De banken van de Zuiderkerk worden nu gebruikt in de nieuwgebouwde Dorpskerk in Oosterwolde.

Bron: boekje Terugblik kerken in Apeldoorn zuid, Udo Veneman