De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

De collecten gaan elke week door. In de digitale Nieuwsbrief kunt u elke week lezen wat de collectebestemmingen zijn.
Uw bijdrage aan de collecte zijn zeer welkom voor Diaconie en Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. wijkgemeente De Hofstad of de QR-code.
U kunt dit wekelijks doen of door eventueel een maandbedrag storten. De diaconie maakt een verdeling over drie collectebestemmingen.